หุ่นจำลองไวรัสโรคเอดส์

รหัสสินค้า: BM0326
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองไวรัสโรคเอดส์
English name : AIDS Virus Model

รายละเอียด :
แสดงลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบ ของไวรัสโรคเอดส์ ตั้งบนฐานพลาสติกพร้อม คําบรรยาย ขนาดประมาณ 120 x 120 x 170 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้