หุ่นจำลองไส้เดือน

รหัสสินค้า: BM0401
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองไส้เดือน
English name : Earthworm Model

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบและอวัยวะต่างๆ ของ ไส้เดือน ทั้งภายนอก และ ภายในไส้กลาง สามารถถอดประกอบได้ ขนาดประมาณ 610 x 205 x 385 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้