หุ่นจำลองไฮดร้า แบบ 1

รหัสสินค้า: BM0321
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองไฮดร้า แบบ 1
English name : Hydra L.S.Model Type 1

รายละเอียด :
แสดงรูปร่างลักษณะของไฮดร้ารวมทั้ง องค์ประกอบภายในตัดตามยาว ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 370 x 235 x 580 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้