หุ่นจำลองไฮดร้า

รหัสสินค้า: BM0321
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองไฮดร้า
English name : Hydra L.S.Model

รายละเอียด :
แสดงรูปร่างลักษณะของไฮดร้ารวมทั้ง องค์ประกอบภายในตัดตามยาว ตั้งบนฐาน ขนาดประมาณ 370 x 235 x 580 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้