หุ่นจำลองไฮดร้า แบบ 2

รหัสสินค้า: BM0322
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองไฮดร้า แบบ 2
English name : Hydra L.S.Model Type 2
รายละเอียด :
แสดงรูปร่างลักษณะของไฮดร้ารวมทั้งองค์ประกอบ ภายในตัดตามยาว ตั้งบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 20 x 240 x 330 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้