หุ่นจำลอง ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (T.S., L.S.)

รหัสสินค้า: BM0222
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลอง ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (T.S., L.S.)
English name : Monocot Stem T.S. & L.S.Combined Model
รายละเอียด :
แสดงลักษณะภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตัดตามขวาง และตัดตามยาวแสดงการจัดเรียงตัว ของไซเล็มและโฟลเอ็ม รูปแบบสีสันสวยงาม คุณภาพเทียบเท่ายุโรปตั้งอยู่บนฐานพลาสติก ขนาดประมาณ 300 x 150 x 280 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้