หุ่นจำลองปอดแสดงกิ่งก้านหลอดลม (โปร่งใส)

รหัสสินค้า:  BM0692
ชื่อสินค้า:    หุ่นจำลองปอดแสดง กิ่งก้านหลอดลม (โปร่งใส)
English name :   Human Lungs Model with Heart Showing Bronchial Tree
รายละเอียด :
แสดงปอดทั้ง 2 ข้างแบบโปร่งใส สามารถมองเห็นกิ่งก้านของหลอดลมได้อย่างชัดเจน ขนาดประมาณ 150 x 260 x 350 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้