หุ่นจำลองศีรษะ, ลำคอ และ กล้ามเนื้อผ่าตามยาว

รหัสสินค้า :   BM0704
ชื่อสินค้า :   หุ่นจำลองศีรษะ, ลำคอ และกล้ามเนื้อผ่าตามยาว
English name : Skull and Neck Dissected Model
รายละเอียด :
ด้านหนึ่งแสดงกล้ามเนื้อหน้า, ลำคอ, เส้นเลือดและเส้นประสาท ส่วนอีกด้านหนึ่งแสดงสมองและไขสันหลัง ขนาดประมาณ 150 x 290 x 340 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้