เครื่องกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระนาบเดี่ยว

รหัสสินค้า : PT0122
ชื่อสินค้า : เครื่องกลั่นนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระนาบเดี่ยว
English name : Solar Energy Distiller Single Plane
รายละเอียด : 
ใช้ทดลองเรื่องการกลั่นนํ้าด้วยแสงอาทิตย์โดยมีกล่องโลหะที่ใส่นํ้าได้ ด้านบนติดกระจกและมีก๊อกนํ้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,