เครื่องกลั่นนํ้า ยี่ห้อ Liston รุ่น A1204

รหัสสินค้า : CE0402 
ชื่อสินค้า : เครื่องกลั่นนํ้า ยี่ห้อ Liston รุ่น A1204
English name : Water Distiller Liston A1204
รายละเอียด :
อัตราการกลั่น : 4 ลิตรต่อชั่วโมง
อัตราการใช้พลังงาน : 3 กิโลวัตต์
ส่วนประกอบ : วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน
สวิตซ์ : สวิตซ์เปิด / ปิดด้านหน้าตัวเครื่อง พร้อมไฟแสดงการทำงาน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้