เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูง DIA 30 cm.

รหัสสินค้า : PE0542
ชื่อสินค้า : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูง DIA 30 cm.
English name : High Voltage Generation

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้