เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูง DIA 20 cm.

รหัสสินค้า : PE0544
ชื่อสินค้า : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลต์สูง DIA 20 cm.
English name : Van de Graaff Generator

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้