เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก

รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก
English name : 
รายละเอียด :

  1. แหล่งจ่ายไฟ : Input AC 100-240 V, Output DC 12V
  2. สภาวะที่เหมะสมในการทำงาน : อุณหภูมิ 5 – 40 องศาเซลเซียส ความชื้น ≤85%
  3. ความเร็วรอบ 15 -1500 rpm
  4. พื้นที่วางภาชนะ 110*110 มิลลิเมตร
  5. ปริมาตรสูงสุดที่สามารถคนสารละลายได้อย่างทั่วถึง 500 มิลลิลิตร
  6. มาตรฐาน IP 45
  7. ขนาด 174*12*20 มิลลิเมตร

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้