เครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก

รหัสสินค้า : CE0101 
ชื่อสินค้า : เครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็ก
English name : Magnetic Stirrer
รายละเอียด : 

ความเร็วรอบ (Speed) 0 – 1250 รอบ/นาที
คนสารละลายได้สูงสุด (Capacity) 0 – 2,000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้