เครื่องคนสารละลายและเตาไฟฟ้ากำลังไฟสูง  รุ่น HS0707V2

รหัสสินค้า : CE0181 
ชื่อสินค้า : เครื่องคนสารละลายและเตาไฟฟ้ากำลังไฟสูง  รุ่น HS0707V2
English name : Hot Plate with Magnetic
รายละเอียด :
– เซรามิค ขนาด 180 x 180 มม.
– ปรับอุณหภูมิได้ 520 ํC
– คนสารละลายด้วยความเร็วรอบ 0 – 1500 รอบ/นาที่

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้