เครื่องคนสารละลายและเตาไฟฟ้า  รุ่น MS 300 อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส

รหัสสินค้า : CE0152
ชื่อสินค้า : เครื่องคนสารละลายและเตาไฟฟ้า  รุ่น MS 300 อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส
English name : Magnetic Stirrer & Hot Plate
รายละเอียด :
ปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 0 – 1250 rpm ตั้งเวลาได้ 90 นาที กวนนํ้าปริมาตรสูงสุด 2 ลิตร แผ่นความร้อนมีขนาด 135 มม.

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้