เครื่องคนสารละลายและเตาไฟฟ้า

รหัสสินค้า : CE0113
ชื่อสินค้า : เครื่องคนสารละลายและเตาไฟฟ้า
English name :Magnetic Stirrer&Hot Plate
รายละเอียด :
– พื้นที่วางภาชนะขนาดประมาณ 190 X 190 มม.
– สามารถปรับควบคุมความเร็วรอบในการคนสารละลายได้ระหว่าง 100 – 2000 rpm
– สามารถคนสารละลายได้ปริมาณสูงสุด 500 ml.
– สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 380 ํC

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้