เครื่องคนสารละลาย รุ่น MS 200

รหัสสินค้า : CE0151
ชื่อสินค้า :  เครื่องคนสารละลาย รุ่น MS 200
English name : Magnetic Stirrer
รายละเอียด :
มีความเร็วรอบ 0 – 1250 rpm
กวนนํ้าปริมาตรสูงสุด 2 ลิตร

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้