เครื่องคนสารละลาย

รหัสสินค้า : CE0111
ชื่อสินค้า :  เครื่องคนสารละลาย
English name : Magnetic Stirrer
รายละเอียด : 

เป็นเครื่องคนสารละลายด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
แป้นเซรามิคใช้ในการวางภาชนะขนาด 190 x 190 มิลลิเมตร
สามารถปรับความเร็วรอบได้สูงสุด 100 รอบต่อนาทีอย่างต่อเนื่อง
มีไฟแสดงสถานะการทำงานของระบบ
สามารถคนสารละลายปริมาตรสูงสุด 5,000 มล.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้