เครื่องชั่งสปริง 1000 กรัม

รหัสสินค้า : PM0251
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งสปริง 1000 กรัม
English name : Spring Scale 1000 g
รายละเอียด : 
เป็นเครื่องชั่งสปริง ขนาด 1000 กรัม ใช้สำหรับการชั่งนํ้าหนักของวัตถุที่ต้องการ หรือเป็นอุปกรณ์ร่วมในการทดลอง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้