เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-SCALE) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2,000 กรัม

รหัสสินค้า : CB0186
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-SCALE) ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2,000 กรัม
English name : Electronic Scale (Digital) 1 Decimal ; 2,000 g E-Scale

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,