เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2,000 กรัม ยี่ห้อ AND

รหัสสินค้า : CB0175
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2,000 กรัม ยี่ห้อ AND
English name : Electronic Scale (Digital)2 Decimals ; 2,000 g
รายละเอียด :
1. สามารถชั่งนํ้าหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2000 กรัม
2. มีค่า Linearity ไม่น้อยกว่า + 0.02 กรัม และมีค่าความแม่นยำในการวัดซํ้า (Repeatability) ไม่น้อยกว่า 0.01 กรัม
3. ปุ่มการเปิด – ปิดเครื่องการปรับให้เป็นศูนย์ (Tare)และการสอบเทียบ (Calibration) เป็นระบบสัมผัส
4. มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องชั่งทำงานผิดปกติและมีสัญลักษณ์การบอกเมื่อเครื่องเกิดปัญหา
5. มีค่าเวลาตอบสนองในการชั่งนํ้าหนัก (Response time) ไม่เกิน 2 วินาที
6. เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 / CE Mark

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , ,