เครื่องชั่ง Cent-O-Gram 311 (OHAUS)

รหัสสินค้า : CB0111
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง Cent-O-Gram 311 (OHAUS)
รายละเอียด : 
ชั่งนํ้าหนัก 0 – 311 กรัม ทศนิยม 2 ตําแหน่ง

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้