เครื่องชั่ง Triple Beam (OHAUS)

รหัสสินค้า : CB0101
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง Triple Beam (OHAUS)
รายละเอียด : 
พร้อมตุ้มนํ้าหนัก 0 – 2,610 กรัม ทศนิยม 1 ตําแหน่ง

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้