เครื่องชั่ง Triple Beam พร้อมตุ้มนํ้าหนัก ชั่งนํ้าหนัก 0-2610 กรัม ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

รหัสสินค้า : CB0101 – CB0102
ชื่อสินค้า : เครื่องชั่ง Triple Beam พร้อมตุ้มนํ้าหนัก ชั่งนํ้าหนัก 0-2610 กรัม ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด : 
CB0101 OHAUS (USA)
CB0102 LARK

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้