เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า :  PE0111
ชื่อสินค้า :  เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า
English name : Conductivity Tester

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้