เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า LED 4 หลอด

รหัสสินค้า :  PE0113
ชื่อสินค้า : เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า LED 4 หลอด
English name : 4 LED Conductivity Tester

 

This product is currently out of stock and unavailable.