เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า LED 1 หลอด

รหัสสินค้า :  PE0112
ชื่อสินค้า : เครื่องตรวจสภาพการนำไฟฟ้า LED 1 หลอด
English name : 1 LED Conductivity Tester

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้