เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ

รหัสสินค้า :  N00203
ชื่อสินค้า :  เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ
English name :   Weather Meter
รายละเอียด : 
– แสดงค่าอุณหภูมิ Indoor (0-50 ํC) และ Outdoor (-40-60 ํC) ค่าความถูกต้อง 1.0 ํC แสดงผลได้ 2 หน่วย องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์
– แสดงค่าความชื้น Indoor และ Outdoor (20%-90%)ค่าความถูกต้อง 5%
– แสดงค่าความกดอากาศ 750-1,100 hPa แสดงผลได้ 3 หน่วยคือ Hg, hPa และ mmHg (ทั้งแบบ absolute และ relative)
– แสดงค่าปริมาณนํ้าฝน 0 ถึง 9,999 mm แสดงผลได้ 2 หน่วยคือ mm และ inch
– แสดงค่าความเร็วลมได้ 6 หน่วย คือ mph, km/h, m/s, knots, Bft และ gust.รวมถึงแสดงทิศทางลมด้วยเข็มทิศ LCD
– แสดงค่า Wind chill และ Dew point temperature
– สามารถพยากรณ์อากาศได้ โดยแสดงผลเป็นรูปไอคอนสภาพอากาศ
– ตั้งสัญญาณเตือนตามค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ได้
– บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น Min/Max ทั้ง Indoor และ Outdoor
– มีเครื่องรับที่ติดตั้งไว้ภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศภายนอกส่งมายังเครื่องวัด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้