เครื่องทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง 

รหัสสินค้า : CE0571
ชื่อสินค้า : เครื่องทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง
English name : Ultrasonic Cleaner
รายละเอียด :
Capacity : 5 L
Frequency : 401 Khz
Ultrasonic Power : 120 W
Temperature : 0 – 80 ํ C
Timer : 1 – 99 min

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้