เครื่องบ่มเชื้อแบบเขย่า

รหัสสินค้า : CE0343 – CE0344
ชื่อสินค้า : เครื่องบ่มเชื้อแบบเขย่า
English name : Shaking Incubator
รายละเอียด :

CE0343 CE0344
ความจุ 50 ml x 9 / 100 ml x 9 / 250 ml x 5 50 ml x 16 / 100 ml x 16 / 250 ml
x
12 / 500 ml x 9 / 1000 ml x 5
ความเร็วรอบในการหมุน    30 ถึง 400 rpm
ช่วงของอุณหภูมิ RT+5 ถึง 60 ºC
การตั้งเวลา 0 ถึง 500 ชั่วโมง
หน้าจอแสดงผล LCD
ขนาด 440 x 420 x 420 mm. 610 x 610 x 510 mm.

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้