เครื่องบ่มเชื้อ

รหัสสินค้า : CE0152
ชื่อสินค้า : เครื่องบ่มเชื้อ
English name : Incubator
รายละเอียด :
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการสำหรับการบ่มเพาะเชื้อและเลี้ยงเชื้อ

  • มีความจุ 50 ลิตร, 105 ลิตร, 150 ลิตร และ 240 ลิตร
  • ควบคุมอุณหภูมิในช่วง +18 ํC ถึง +50 ํC
  • ควบคุมความชื้นในช่วง 40 ถึง 97 %RH
  • ควบคุม CO2 และ O2 ในช่วง 0 ถึง 20 %
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ControlCOCKPIT และซอฟแวร์ AtmoCONTROL
  • ทำจากสแตนเลสที่มีความแข็งแรงเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ
  • มีฝาปิดที่ทำจากแก้วที่จะทำให้ปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วและทำให้สังเกตผลการทดลองได้โดยระบบเป็นระบบปิดอยู่
  • กรณีที่มีช่วงของค่าอุณหภูมิ, O2,CO2 และความชื้นเกินค่าที่ตั้งไว้จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้