เครื่องบ่มเชื้อ

รหัสสินค้า : CE0353
ชื่อสินค้า : เครื่องบ่มเชื้อ
English name : Incubator
รายละเอียด :

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการสำหรับการบ่มเพาะเชื้อและเลี้ยงเชื้อ
– มีความจุ 50 ลิตร, 105 ลิตร, 150 ลิตร และ 240 ลิตร
– ควบคุมอุณหภูมิในช่วง +18 ํC ถึง +50 ํC
–  ควบคุมความชื้นในช่วง 40 ถึง 97 %RH
– ควบคุม CO2 และ O2 ในช่วง 0 ถึง 20 %
– ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ControlCOCKPIT และซอฟแวร์ AtmoCONTROL
– ทำจากสแตนเลสที่มีความแข็งแรงเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ
– มีฝาปิดที่ทำจากแก้วที่จะทำให้ปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วและทำให้
– สังเกตผลการทดลองได้โดยระบบเป็นระบบปิดอยู่
– กรณีที่มีช่วงของค่าอุณหภูมิ, O2, CO2 และความชื้นเกินค่าที่ตั้งไว้จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้