เครื่องมือวัดสภาพอากาศไร้สาย

รหัสสินค้า :
ชื่อสินค้า : เครื่องมือวัดสภาพอากาศไร้สาย
English name : Professional Weather Station
รายละเอียด :

เมื่อใช้งานกลางแจ้ง

ระยะการเก็บข้อมูล  100 เมตร ( 300 ฟุต)
ความถี่                   433 MHz
ช่วงอุณหภูมิ          -40 ºC ถึง 65 ºC (-40 ºF ถึง 149 ºF)
ความถูกต้อง           ± 1 ºC
ความละเอียด          0.1 ºC
ช่วงการวัดความชื้นในอากาศ    1% ~ 99%
ความถูกต้อง           ± 5 %
ปริมาณน้ำฝน          0 ถึง 9999 มิลลิเมตร
ความถูกต้อง           ± 10
ความละเอียด          0.3 มิลลิเมตร
(เมื่อปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า1000 มิลลิเมตร)
                             1 มิลลิเมตร
(เมื่อปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1000 มิลลิเมตร)
ความเร็วลม             0 ถึง 180 km/h ( 0 ~ 110 mph)
ความถูกต้อง           ± 1 m/s (เมื่อความเร็วลมน้อยกว่า 10 m/s)
                             ± 10 % (เมื่อความเร็วลมมากกว่า 10 m/s)
เวลาการวัดเทอร์โม ไฮโกร   48 วินาที
มาตรฐานการกันน้ำ   IPX3

เมื่อใช้งานในร่ม

เวลาการวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ    30 วินาที
ช่วงอุณหภูมิ          -9.9 ºC ถึง 60 ºC (14 ºF ถึง 140 ºF)
ความละเอียด          0.1 ºC
ช่วงการวัดความชื้นในอากาศ    1% ~ 99%
ความถูกต้อง           ± 1 %
ระยะเวลาสัญญาณเตือน    120  วินาที
แบตเตอรี่     ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA  กับเครื่องบันทึกข้อมูล 3 ก้อน และชุดรับสัญญาณ 2 ก้อน

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,