เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น €Sense

รหัสสินค้า : CMA – SENSE 
ชื่อสินค้า : เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น €Sense
English name : Data Logger
รายละเอียด :
ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการทดลอง เพื่อทำการวิเคราะห์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Coach 6 Lite หรือ Coach 6
– หัววัดอุณหภูมิสำหรับการทดลอง วัดค่าได้ในช่วง -10 ถึง 120 องศาเซลเซียส (แถมฟรีในชุด)
– เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB สามารถแสดงค่าได้แบบ Real-Time ผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์
– มีโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เซนเซอร์แบบ Built-in 3 เซนเซอร์ ประกอบด้วย
หัววัดเสียง : วัดได้ระหว่าง -9.5 ถึง 9.5 Pa และ 50 – 110 dB
หัววัดอุณหภูมิห้อง : วัดค่าได้ระหว่าง 5 – 45 องศาเซลเซียส
หัววัดแสง : วัดได้ 3 ช่วง ระหว่าง 0 -1500 lux , 0-15 klux และ 0-150 klux

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , ,