เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น €Sense

รหัสสินค้า : CMA – SENSE 
ชื่อสินค้า : เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น €Sense
English name : Data Logger
รายละเอียด :
อุปกรณ์เก็บ วัดข้อมูลง่ายที่สุดเพียงแค่ใช้ USBเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงค่าได้แบบ  Real – Time ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้ร่วมกับโปรแกรม Coach 7 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
แถมฟรี !!! หัววัดอุณหภูมิสำหรับการทดลอง วัดค่าได้ในช่วง -10 ถึง 120 องศาเซลเซียส
Built-in 3 sensors
Light Sensor : วัดได้ 3 ช่วง ระหว่าง 0 – 1500 lux 0 – 15 klux และ 0 – 150 klux
Sound Sensor : วัดค่าได้ระหว่าง -9.5 ถึง 9.5 Pa และ 50 – 110 dB
External Temperature Sensor : วัดค่าได้ระหว่าง 5 – 45 องศาเซลเซียส
Built-in 3 actuators
ไฟ LED ความเข้มแสง 16 ระดับ
กระดิ่ง ที่มีเสียงแตกต่างกัน 16 ระดับ
มาพร้อมคู่มือครู (Teacher Notes) และแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน (Student Worksheets)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้