เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น €Lab

รหัสสินค้า : CMA – LAB
ชื่อสินค้า : เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น €Lab
English name : Data Logger
รายละเอียด :
อุปกรณ์ที่ง่ายต่อการใช้งานในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Coach 6 Lite หรือ Coach 6 มีช่องสัญญาณอนาล็อก 2 ช่องที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์พร้อมกันได้ ระบุเซนเซอร์ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB สามารถแสดงค่าได้แบบ Real-Time ผ่านหน้าจอของคอมพิวเตอร์  ความจำภายในตัวเครื่อง 32 kB

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้