เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น CoachLABll+

รหัสสินค้า : CMA – COACH
ชื่อสินค้า : เครื่องมือเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ รุ่น CoachLABll+
English name : Data Logger
รายละเอียด :
อุปกรณ์ที่มีการผสมผสานฟังก์ชันการทำงานไว้อย่างหลากหลาย
ใช้ในการทดลองและการเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผลในโปรแกรมCoach 6 Lite หรือ Coach 6
ใช้ร่วมกับเซนเซอร์ได้มากถึง 6 เซนเซอร์พร้อมกัน
สุ่มตัวอย่างได้สูงสุด 100000 ตัวอย่างต่อหนึ่งวินาทีและสามารถควบคุมได้ทั้งด้วยการทดลอง ผ่านคอมพิวเตอร์และวัดแบบอัตโนมัติได้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้