เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบมัลติฟังก์ชัน รุ่น CoachLABll+

รหัสสินค้า : CMA – COACH
ชื่อสินค้า : เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบมัลติฟังก์ชัน รุ่น CoachLABll+
English name : Data Logger
รายละเอียด :
CoachLab II+ เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบมัลติฟังก์ชั่น  วัดค่าการทดลองผ่าน Sensor และสามารถควบคุมการทำงานของวงจรได้ เช่น มอเตอร์ ใบพัด กระดิ่ง หรือหลอดไฟ เป็นต้น โดยควบคุมระบบทั้งหมดผ่าน Coach7 Software แสดงค่าแบบ Real Time ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ Coachlab II+ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB และ Adapter

ช่องสัญญาณ input
Analog input 2 ช่อง และ 4 mm 2 ช่อง
Digital input 2 ช่อง
ช่องสัญญาณ output 4 ช่อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้