เครื่องวัดความสูงของต้นไม้

รหัสสินค้า :  N00161
ชื่อสินค้า : เครื่องวัดความสูงของต้นไม้
English name :  Clinometer
รายละเอียด :
จับด้ามไม้ เล็งไปยังยอดไม้

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้