เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/SALT/Temp Meter Bante รุ่น 540

รหัสสินค้า : CM0202
ชื่อสินค้า : เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า/TDS/SALT/Temp Meter Bante รุ่น 540
รายละเอียด :
ช่วงการวัด Conductivity : 0.01 – 20.00, 200.0,
2000 µµs/cm, 20.00, 200.0 ms/cm
ความละเอียด : 0.001/0.01/0.1/1µS, 0.01/0.1 mS/cm
ค่า TDS : 0 ถึง 100 ppt สูงสุด 200 ppt
ความคลาดเคลื่อน : 0.01 – 1.00
ความเค็ม : 0.00 – 80.00
ความละเอียด : 0.01
การสอบเทียบ : 1 – 5 จุด
อุณหภูมิ : 0 – 105 °ํC
มีระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
ความจำ : 500 ข้อมูล
การเชื่อมต่อ : USB

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้