เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด – ตํ่าสุด – ความชื้นสัมพัทธ์ Brannan

รหัสสินค้า :  N00722
ชื่อสินค้า :  เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด – ตํ่าสุด – ความชื้นสัมพัทธ์ Brannan
English name :  Jumbo Electric Max-Min Thermo-Hygro
รายละเอียด : 
มีหัววัด Outdoor พร้อมสายวัด 2 m.
Temperature Range : Indoor : -10 to 50 ํC&F
Outdoor : -50 to +70 ํC&F Max, Min Display
Humidity Range : 20 to 99% RH  Accuracy + 1 ํC, + 5% RH
Dimensions : 109 x 98 x 20 mm.
LCD Dimensions : 65 x 78 mm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้