เครื่องวัดแอลกอฮอล์ 0 – 80 % Vol.  

รหัสสินค้า: CM0145
ชื่อสินค้า: เครื่องวัดแอลกอฮอล์ 0 – 80 % Vol.
English name : Alcohol Refractometer
รายละเอียด :
ใช้หลักการหักเหของแสงจากปริซึมเพื่ออ่านค่าในสเกล การทำงานของ refractometer เป็นการวัด ดัชนีหักเหของแสง (refractive index) เมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งสู่อีกตัวกลางหนึ่งทำให้ มุมความเร็ว (velocity, v) ของแสงแตกต่างกัน สารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเมื่อแสงส่องผ่านจะเกิดการหักเห และให้ค่าดัชนีหักเหของแสงต่างกัน ซึ่งจากความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงนำมาประยุกต์ใช้วัดค่าความเข้มข้นของสารละลายได้ เครื่องวัดแอลกอฮอล์นี้เหมาะสำหรับการวัดระดับแอลกอฮอล์ของสารละลายได้ทั้งในเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เหล้า น้ำผลไม้ เป็นต้น และในการทดลองต่างๆ
ช่วงการวัด        0 ~ 80 % w/w
ความละเอียด    0 ~ 80 % : 1 %
                       60 ~ 80 : 2.5 %
ขนาด               27x 40 190 mm
น้ำหนัก            200 g

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,