เครื่องเขย่าสารละลาย 

รหัสสินค้า : CE0346-CE0347
ชื่อสินค้า : เครื่องเขย่าสารละลาย
English name : Orbital Shaker
รายละเอียด :
เครื่องเขย่าสารแบบวงกลม ควบคุมการทำงาน  ด้วยระบบ Microprocessor และ PID Controller พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ Digital สามารถใช้งานในห้องปฏิบัติการพื้นฐาน, ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องเพาะเลี้ยงเป็นต้น

CE0346   HOS-100 
ความเร็วรอบ (rpm) 50 – 300 rpm 
รัศมีการเขย่า 10 mm 
ช่วงการตั้งเวลา 1 min – 99 h 59 min 
ความจุสูงสุด 3.0 kg 
ขนาดประมาณ 280 x 270 x 110 mm 

—————————————–

CE0347   HOS-200
ความเร็วรอบ (rpm)   50 – 250 rpm
รัศมีการเขย่า   20 mm
ช่วงการตั้งเวลา   1 min – 99 h 59 min
ความจุสูงสุด  2.5 Kg
ขนาดประมาณ   280 x 270 x 110 mm

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,