ชุดทดลองเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว (ชุดใหญ่)

รหัสสินค้า :  PE0211
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว (ชุดใหญ่)
English name : Lead Storage Cell Demonstration

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้