เซอร์ไอแซก นิวตัน

รหัสสินค้า: SS0502
ชื่อสินค้า : เซอร์ไอแซก นิวตัน
English name  :Sir Isaac Newton
รายละเอียด :
ขนาด 55 x 60 ซม. เป็นแผ่นภาพนักวิทยาศาสตร์ ที่รวบรวมประวัติ การศึกษาผลงานต่างๆ ที่โดดเด่นและสำคัญ นำมาพิมพ์บนวัสดุไวนิล 4 สี คงทน ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนให้เห็นภาพ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้