เตาไฟฟ้า 1500 w, ขนาด 7 นิ้ว

รหัสสินค้า : CE0161
ชื่อสินค้า :  เตาไฟฟ้า1500 w, ขนาด 7 นิ้ว
English name : Hot Plate

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้