เตาไฟฟ้า

รหัสสินค้า : CE0112
ชื่อสินค้า :  เตาไฟฟ้า
English name : Hot Plate
รายละเอียด :
– เป็นเตาให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
– แป้นเซรามิคใช้ในการวางภาชนะ
– ขนาด 190 x 190 มิลลิเมตร
– สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 380 องศาเซลเซียส
– มีไฟแสดงสถานะ การทำงานของระบบ

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้