เทอร์โมมิเตอร์(ปรอท)

รหัสสินค้า : CT0101 – CT0124
ชื่อสินค้า : เทอร์โมมิเตอร์(ปรอท)
รายละเอียด : 
CT0101     0 to 50 ํC
CT0111      0 to 100 ํC
CT0112   -10 to 100 ํC
CT0121   -10 to 150 ํC
CT0122   -10 to 200 ํC
CT0124   -10 to 360 ํC

 

 

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้