เทอร์โมมิเตอร์วัดในสระนํ้า Brannan

รหัสสินค้า :  N00606
ชื่อสินค้า :     เทอร์โมมิเตอร์วัดในสระนํ้า Brannan
English name :   Deluxe Pool Thermometer
รายละเอียด :
Range: -35 to +50 ํC&F
Dimensions: 205 x 55 x 27 mm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้