เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด-ตํ่าสุด Brannan

รหัสสินค้า :  N00513
ชื่อสินค้า :    เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด-ตํ่าสุด Brannan
English name :   Quick Set Max-Min Thermometer
รายละเอียด :
Range: -35 to +50 ํC&F
Dimensions: 205 x 55 x 27 mm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้