เทอร์โมมิเตอร์(แอลกอฮอล์)

รหัสสินค้า : CT0201 – CT0224
ชื่อสินค้า : เทอร์โมมิเตอร์(แอลกอฮอล์)
รายละเอียด :
CT0201      -10 to 50 ํC
CT0211      -10 to 100 ํC
CT0212         0 to 100 ํC
CT0213      -10 to 110 ํC
CT0221         0 to 150 ํC
CT0224         0 to 200 ํC

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้