เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ แบบหน้าปัด 100 มม. Brannan

รหัสสินค้า :  N00718
ชื่อสินค้า : เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ แบบหน้าปัด 100 มม. Brannan
English name :   Dial Thermometer + Hygrometer
รายละเอียด : 
Temperature range: -20 to +50 ํC&F
Humidity Range: 0 to 100% RH
Dimensions : 100 mm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้