เลนส์ตามีสเกล 10x

รหัสสินค้า :  ฺBI0631
ชื่อสินค้า : เลนส์ตามีสเกล 10x
English name : Occular Micrometer 10x

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้